[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


อบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาครูแกนนำด้านการออกแบบบทเรียนด้วย Digital Platform"
   วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเต่าวิทยา มอบหมายให้ นางสาวนิภาวรรณ ทองหอม นางสาวสุวิมล ปานแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง การพัฒนาครูแกนนำด้านการออกแบบบทเรียนด้วย Digital Platform" ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
    25 ต.ค. 2566 : 15:50 : ภาพข่าวโดย นางสาวนิภาวรรณ ทองหอม