[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


กิจกรรมศึกษาเเหล่งเรียนรู้
   วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเต่าวิทยา มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ศึกษาเเหล่งเรียนรู้ ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญาชุมชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง
    25 ต.ค. 2566 : 15:43 : ภาพข่าวโดย นางสาวนิภาวรรณ ทองหอม